T. 93 445 65 65
T. 93 445 65 65
Tractaments dentals

Rehabilitació oral avançada

A la Clínica HB es tracten casos complexes de rehabilitació dental i mandibular des del quiròfan de la clínica, oferint una solució als problemes d’estètica i de salut més complexes que puguin afectar a la teva qualitat de vida.

Tractaments dentals

Rehabilitació oral avançada

A HB es tracten casos complexes de rehabilitació dental i mandibular des del quiròfan de la clínica, oferint una solució als problemes d’estètica i de salut més complexes que puguin afectar a la teva qualitat de vida.

Cirurgia Maxil·lofacial

La cirurgia maxil·lofacial és la solució a problemes com fractures maxil·lofacials, pèrdua o falta de cos ossi, bruxisme, llavi leporí, quists maxil·lars o extracció de queixals del seny, entre altres.

Cirurgia ortognàtica

La cirurgia ortognàtica s’encarrega de donar una solució a anomalies dentals i de la mandíbula que poden provocar problemes per mastegar, parlar i inclús respirar. Aquest tractament proposa una solució tant estètica com de salut.

× WhatsApp