enescaT. 93 445 65 65
enescaT. 93 445 65 65
Cirurgia estètica facial

Unes orelles equilibrades amb el teu rostre

És aconsellable solucionar qualsevol problema estètic relacionat amb les orelles que desmillori la nostra imatge i que pugui inclús ocasionar complexes. A la Clínica HB trobaràs la solució que més s’adeqüi a les teves necessitats.

Cirugía estetica facial

Unas orejas equilibradas con tu rostro

Es aconsejable solucionar cualquier tipo de problema estético relacionado con las orejas que desmejore nuestra imagen y que pueda incluso ocasionar complejos. En la clínica Hepler Bone encontrarás la solución que más se adecúe a tus necesidades.

OTOPLÀSTIA

Els casos més habituals que resol l’otoplàstia són les que es coneixen comunament com orelles prominents o ‘en nansa’. És un tractament senzill que pot realitzar-se en nens o en adults.

× WhatsApp