enescaT. 93 445 65 65
enescaT. 93 445 65 65

Avís legal

  1. DADES IDENTIFICATIVES. En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular de www.heplerbone.clinic és Clínica Hepler Bone, S.L. (en endavant HB), amb domicili a aquests efectes a c. Román Macaya, 22-24, número de C.I.F. B-66759085 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 45.356. Foli: 173, Full B-485076, Inscripció 1ª. Correu electrònic de contacte: clinica@heplerbone.clinic del lloc web. Telèfon de contacte: 93 445 65 65

  2. PROTECCIÓ DE DADES. HB compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre mitjançant el qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i demés normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. A aquest efecte, juntament a cada formulari de recapte de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a HB, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant a l’usuari de la responsabilitat del fitxer generat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Així mateix, HB informa que dóna compliment de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

  3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. HB és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) titularitat de HB o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de HB. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de HB.

  4. ENLLAÇOS. En el cas de que a www.heplerbone.clinic es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, HB no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas HB assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè.

  5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT. HB no es fa responsable, en cap cas, del danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-lo. 

MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS. HB es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta.

× WhatsApp