enescaT. 93 445 65 65
enescaT. 93 445 65 65

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES DE CLÍNICA HEPLER BONE

Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament, i per qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que les nostres empreses fan de les dades, les persones interessades es poden posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de CLÍNICA HEPLER BONE.

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són els següents:

Dir. Postal:                            Calle Román Macaya, 22-24 -08022- Barcelona

Direcció electrònica          protecciondedatos@heplerbone.clinic

Telèfon:                                (+34) 932414141 (de dilluns dijous de 9:00h a 18:00h i divendres, de 9:00h a 14:00h)

 

INFORMACIÓ DETALLADA DE PROTECCIÓ DE DADES REFERENT A LES DADES DE:

 

– PERSONES QUE CONTACTEN AMB NOSALTRES A TRAVÉS DEL WEB

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Identitat:        CLÍNICA HEPLER BONE, S.L.- CIF: B66759085

Dir. Postal:      carrer Román Macaya, 22-24 -08022- Barcelona

Telèfon:          93 445 65 65

Correu elect.:             clinica@heplerbone.clinic

Delegat de protecció de Dades: www.heplerbone.clinic/protecciodedadades

Contacte DPD: protecciondedatos@heplerbone.clinic

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Tractem la informació facilitada a través del formulari de contacto del web per atendre les sol·licituds d’informació rebudes.

PER QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les dades proporcionades es conservaran mentre no exerceixi el dret de supressió.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal pel tractament de les seves dades és el consentiment de l’interessat.

L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que els sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la prestació del servici sol·licitat.

A QUINS DESTINATARIS SE’LS COMUNICARÀ LES SEVES DADES?

No es preveuen comunicacions de dades a tercers, salvant obligació legal.

QUINS SÓN ELS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CLÍNICA HEPLER BONE estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins pels que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. CLÍNICA HEPLER BONE deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals que els incumbeixin en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a altre responsable.

COM ES PODEN EXERCIR ELS DRETS?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a CLÍNICA HEPLER BONE, S.L., carrer Román Macaya, 22-24 -08022- Barcelona.

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ EXISTEIXEN?

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

– TRACTAMENT DE CITA ONLINE

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

 

Identitat:        CLÍNICA HEPLER BONE, S.L.- CIF: B66759085

Dir. Postal:      carrer Román Macaya, 22-24 -08022- Barcelona

Telèfon:          93 445 65 65

Correu elect.:             clinica@heplerbone.clinic

Delegat de protecció de Dades: www.heplerbone.clinic/protecciodedadades

Contacte DPD: protecciondedatos@adegroup.eu

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

La finalitat del tractament és concertar data i hora de visita en els nostres centres.

PER QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les dades proporcionades es conservaran mentre no exerceixi el dret de supressió.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal pel tractament de les dades és el consentiment de l’interessat.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

No es preveu comunicar dades a tercers, excepte obligació legal.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CLÍNICA HEPLER BONE estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins pels que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. CLÍNICA HEPLER BONE deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a altre responsable.

COM ES PODEN EXERCIR ELS DRETS?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a CLÍNICA HEPLER BONE, S.L., carrer Román Macaya, 22-24 -08022- Barcelona.

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ EXISTEIXEN?

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

× WhatsApp